El nostre nou sistema de control de les empacadores (sector dels farratges) arriba carregat de novetats per millorar la producció i agilitar el procés de funcionament.

Hardware i software:

Aquest sistema consisteix en reautomatizar l’empacadora amb un PLC i un entorn totalment nou, garantint el recanvi d’elements i la possibilitat d’adaptar-lo a tot tipus de futures millores.

El sistema està dotat d’un protocol de comunicació per a un millor control i diàleg entre (PLC embaladora / PLC Planta), control des de l’Scada de planta o fins i tot el diàleg home màquina via SMS o e-mail.

Això ho aconseguim gràcies a l’entorn Tia Portal + Step juliol 1200 + Panell Confort 7 “.

Automatització:

Tindrem tres processos:

  • En automàtic: serà capaç de fer tot el procés sense cap intervenció per part del maquinista, només la sol·licitaria si es detectés una anomalia passant el procés a semiautomàtic o una avaria severa passant automàticament el procés a estat d’avaria.
  • En semiautomàtic: el maquinista tindrà la capacitat de maniobrar l’embaladora en manual, sense causar cap dany a la mateixa. La finalitat és aconseguir la posició desitjada en la màquina per poder canviar elements de control avariats. Prement la tecla d’automàtic la màquina faria una escombrada i tornaria al seu estat de procés.
  • En avaria: després d’un error tècnic, l’empacadora quedaria parada totalment i no seria possible la seva manipulació fins que aquest no quedés reparat. Un cop esmenat n’hi hauria prou amb prémer la tecla d’automàtic perquè la màquina tornés al seu estat de procés.

Altres millores i novetats del sistema:

  • Els nostres clients tindran la capacitat de visualitzar a la pantalla inicial, l’estat de la màquina en qualsevol moment. Cadascun dels sensors i elements de control interactuen a la pantalla principal movent o modificant el color, mida o posició del dibuix. A més, tindrem un text que ens indicarà pas a pas l’estat de l’embaladora.
  • L’embaladora és totalment parametritzable des de la pantalla tàctil o el Scada de planta.
  • Disposaran d’un històric amb control del nombre d’hores de funcionament de tots els motors i elements que d’alguna manera pateixin un desgast.
  • Podran configurar alarmes o avisos per fer el manteniment.
  • Disposaran d’una pantalla d’alarmes actuals en què es reflectirà l’estat d’aquestes en temps real.

Un gran avanç d’aquest sistema és el de diagnosticar totes les avaries de la màquina i la instal·lació d’un arxiu d’ajuda per guiar el maquinista a tornar a posar la màquina en servei. Això és important de cara a prescindir del SAT corresponent i d’estalviar hores de parada de producció.

També tindran a la seva disposició un històric d’alarmes. En cas que sigui necessari la intervenció del SAT, aquest sabrà cronològicament el que ha anat succeint a la màquina.

El software de programació serà instal·lat al Scada de planta per poder donar un servei d’assistència remota (en cas que sigui necessari) amb el qual els tècnics d’Electra Homedes podran (sempre amb la supervisió del client) entrar al PLC de l’embaladora.

Si està interessat en aquest sistema o desitja més informació, no dubti en posar-se en contacte amb Electra Homedes.