Automatizació Industrial

L’automatització com a eina per a augmentar l’eficiència i producció

En l’actualitat els sistemes d’automatització industrial són una eina indispensable per al procés productiu convertint-se en una necessitat bàsica en el dia productiu de qualsevol indústria.

L’automatització industrial comporta múltiples beneficis per a les empreses com poden ser:

Major qualitat de producció
Reducció de costos i augment de la productividad
Reparació remota
Ús eficient d'energía i materia prima
Major Seguretat

Per aquest fet des de Electra Homedes oferim als nostres clients el disseny i desenvolupament de programes de control amb interfícies personalitzades i adaptades a les necessitats de cada client mitjançant programari SCADA o pantalles tàctils  orientats a la implantació de sistemes d’automatització en la producció industrial.

En Electra Homedes només treballem amb les millors partners del mercat, és per aquest fet que ens trobem especialitzats en la programació de PLC de la marca Schneider Electric.