Bombaments

Som especialistes en instal·lacions elèctriques destinades al bombament d’aigua

Bombament Híbrid

Dissenyem, implementem i mantenim armaris elèctrics en instal·lacions amb sistemes d’alimentació híbrids dissenyats per a utilitzar tant l’energia recollida pels panells fotovoltaics com l’energia de la xarxa elèctrica o de grups electrògens, permetent l’alimentació de les bombes encarregades del subministrament d’aigua en els sistemes de reg, subministrament industrial, ramaderia, etc,  permetent al client un estalvi considerable en la factura de la llum.

Bombament Hidràulic

Realitzem el disseny, implementació i manteniment d’armaris elèctrics en instal·lacions dedicades al bombament en explotacions agrícoles i ramaderes, reduint considerablement el consum d’energia i millorant l’eficiència en el reg.

Bombament Solar

Realitzem el disseny, implementació i manteniment d’armaris elèctrics en instal·lacions dedicades al bombament solar situades en  explotacions agrícoles i ramaderes  permetent alimentar les bombes solars situades on la xarxa elèctrica té dificultat d’accés.

Realitzem el desenvolupament de programari SCADA per a l’automatització i monitoratge de les infraestructures de bombament ja sigui en infraestructures de bombament híbrid, bombament hidràulic o bombament solar, oferint així al client la capacitat de supervisar la  informació en temps real de l’estat de la seva infraestructura de bombament.