Consultoria i Enginyeria​

Busquem l’optimització dels projectes desenvolupats per a reduir les despeses del client

El nostre departament de Consultoria i Enginyeria engloba l’àmbit elèctric i de l’automatització amb la finalitat de lliurar al nostre client un projecte global sempre adaptat a les seves necessitats.

En el nostre departament comptem amb un equip multidisciplinari facilitant així la integració de diferents serveis dins del projecte i encarregant-nos tant del disseny com de la construcció i posterior instal·lació en l’empresa del projecte desenvolupat.

Tots els nostres projectes són dissenyats, desenvolupats i implementats buscant sempre la màxima efectivitat en tres factors fonamentals per a nosaltres com són l’augment de la productivitat, l’ocasionat de les menors molèsties possibles per al client durant les tasques de manteniment i la màxima eficiència energètica del sistema implementat.

En tot moment tant en el procés de disseny com en el procés d’instal·lació el nostre equip de treball manté una comunicació constant amb el client perquè aquest pugui transmetre en tot moment els seus dubtes i necessitats sent aquestes recollides per part de l’equip destinat al projecte per a la seva resolució.