Deshidratat i Granulació

Oferim infraestructures elèctriques per a plantes de tractament de farratges

Som especialistes en el disseny, muntatge i instal·lació d’infraestructures elèctriques encarregades de l’alimentació de la maquinària especialitzada en els processos relatius a la deshidratació i granulació de farratges, ajustant el disseny de cadascun dels projectes a les necessitats i particularitats de cadascun dels nostres clients.

Com a valor afegit als projectes elèctrics dissenyats, oferim als nostres clients la possibilitat de desenvolupar sistemes SCADA a mesura, atorgant al client l’automatització i supervisió de la seva infraestructura proporcionant dinamisme i supervisió en les operacions productives diàries que es produeixin en la seva planta.